نویسنده = پروین صمدی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی نقش تکلیف شب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 63-94

10.22051/jontoe.2016.2391

افسانه نراقی زاده؛ پروین صمدی؛ سیده زهرا رضوی موسوی


4. آسیب‌شناسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه بر اساس تئوری کلاین در شهر تهران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 93-118

10.22051/jontoe.2014.357

مهرانگیز لطفی؛ محمد جوادی پور؛ پروین صمدی


5. هوش معنوی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 99-114

10.22051/jontoe.2006.297

پروین صمدی