نویسنده = حسن قلاوندی
تعداد مقالات: 8
1. ارزش های فرهنگی و پذیرش فناوری اطلاعات: نقش ویژگی‌های فردی و باورهای شناختی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 175-192

10.22051/jontoe.2016.9355.1232

حسن قلاوندی؛ معصومه علی زاده؛ جواد امانی


6. تحلیل کانونی رابطه فرهنگ مدرسه با نیازهای روان‌شناختی اساسی در میان دانش آموزان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 9-28

10.22051/jontoe.2013.325

حسن قلاوندی؛ جواد امانی ساری بگلو؛ محسن بابایی سنگلجی


7. تبیین جو یادگیری اثر بخش بر اساس مؤلفه‌ها‌ی مدیریت کلاس درس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه

دوره 4، شماره 1، بهار 1387، صفحه 155-176

10.22051/jontoe.2008.244

پروین صمدی؛ سعید رجائی پور؛ تقی آقا حسینی؛ حسن قلاوندی