نویسنده = محمد نریمانی
تعداد مقالات: 4
1. نقش هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی در پیش‌بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 9-28

10.22051/jontoe.2012.153

عباس ابوالقاسمی؛ محمد نظری؛ عادل زاهد؛ محمد نریمانی