نویسنده = مرضیه دهقانی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی راهبردهای موجودِ جلب مشارکت والدین در مدارس متوسطه؛ با تأکید بر ابعاد مشارکتی اپستین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.22051/jontoe.2020.25255.2580

احمد زارعی؛ مرضیه دهقانی؛ کیوان صالحی؛ سهراب محمدی پویا


3. واکاوی نظریه شناخت موقعیتی و نسبت آن با تربیت معلم

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 161-186

10.22051/jontoe.2019.20185.2202

عرفانه قاسم پور؛ مرضیه دهقانی؛ محمود تلخابی؛ کمال درانی؛ کیوان صالحی