نویسنده = علیرضا عصاره
تعداد مقالات: 2
1. طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد اطلاعاتی در دوره متوسطه دوم

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

10.22051/jontoe.2019.24864.2557

فرانک قنبری پور طالمی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ علیرضا عصاره