نویسنده = مریم سادات قریشی خوراسگانی
تعداد مقالات: 2
1. اعتبار سنجی مولفه های دانشگاه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399

10.22051/jontoe.2020.25740.2626

مریم سادات قریشی خوراسگانی


2. آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 165-192

10.22051/jontoe.2019.20763.2245

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران