نویسنده = فرنوش اعلامی
تعداد مقالات: 2
1. تطابق فناوری‌های وب 2 با طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم و الگوی طراحی آموزشی 5E در آموزش

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 237-289

10.22051/jontoe.2019.19120.2117

نوری براری؛ مرتضی رضایی زاده؛ اباصلت خراسانی؛ فرنوش اعلامی


2. شناسایی ویژگی‌های فردی موثر بر رفتارکارآفرینان آموزشی مستقر در شهرتهران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-81

10.22051/jontoe.2018.20012.2186

زهرا سایه وند؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ فرنوش اعلامی