دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1385 (7) 
5. بررسی رابطه هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان

صفحه 73-84

محمدعلی بشارت؛ بهزاد شالچی؛ حمید شمسی پور


6. بررسی توانایی مسیریابی و نقشه خوانی در کودکان چهار تا پنج ساله

صفحه 85-97

زهرا درویزه؛ مارک بلیدز؛ جی.ام. بلات؛ سیلویا الگوی؛ پال روی سیوراج