دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 9-167 
1. نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی

صفحه 9-32

محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری؛ محمدعلی محمدی فر؛ سولماز دبیری؛ نصرت جعفری


5. الگوی مشاوره‌ای خودپنداره تاله‌محور مبتنی بر مبانی انسان‌شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی)

صفحه 105-124

زهرا سادات پور سید آقایی؛ معصومه اسمعیلی؛ احمد برجعلی؛ کیومرث فرح‌بخش