دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1392 (35) 
4. تأثیر شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات اضطرابی

صفحه 76-93

فرحناز کیان ارثی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ سیده معصومه سیدی اندی


6. پژوهش کیفی، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی: آسیب شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه کردستان

صفحه 116-141

حبیبه عباسی؛ آیدا زرانی نژاد شیرازی ***؛ محسن نظرزاده زارع؛ شیرکوه محمدی