دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 50، زمستان 1397 
1. شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی

صفحه 7-38

حسین عبدالهی؛ عباس عباس پور؛ یونس صحرانورد نشتیفانی؛ اصغر مینائی؛ خلیل غلامی


2. مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت

صفحه 39-61

افضل السادات حسینی؛ تحسیم الیاسی؛ بیژن عبدالکریمی؛ سید‌مهدی سجادی


4. شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی

صفحه 83-105

انسیه مهدوی؛ پروین احمدی؛ افسانه نراقی زاده


6. اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی

صفحه 125-164

ادریس اسلامی؛ نجمه احمدآبادی ارانی؛ آزاد محمدی؛ حسن رشیدی


7. آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن

صفحه 165-192

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران