دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1391 (31) 
6. بررسی تاثیر روش تدریس هندسه بر مبنای نظریه فن هیلی بر پیشرفت تحصیلی

صفحه 107-126

محمد جواد لیاقتدار؛ نسیم سلیمانی؛ سعید صدر ارحامی


7. رابطه بین سلامت سازمانی دانشگاه‌های غرب کشور با سلامت روانی کارکنان آن‌ها

صفحه 127-151

ایمان کریمی؛ سید رسول عمادی؛ سیروس قنبری؛ فخرالسادات نصیری