نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالقاسمی، عباس ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 6-6]
 • ارجمند، جاوید رابطه بین جوّ سازمانی و روحیه دبیران دبیرستان‌های دولتی و غیر دولتی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 111-124]
 • اشکان، مریم رابطه بین هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض مدیران در مدارس راهنمایی و متوسطه استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 33-52]
 • امیری، علی‌رضا پیش‌بینی مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی دبیران بر اساس ویژگی‌های رهبری خدمتگزار مدیران در مدارس متوسطه شهر نقده [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 139-160]
 • انتظاری، الهام رابطه کمال‌گرایی و باورهای غیرمنطقی در زنان شاغل و خانه‌دار شهرستان یزد [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 9-28]

ب

 • بابایی، مهناز بررسی اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلال سلوکی دانش‌آموزان دبستانی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • بختیار نصرآبادی، حسنعلی نقش نگرش تفکر انتقادی و شیوه‏های شناختی و کاوشگری در پیش‏بینی پیشرفت تحصیلی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 115-138]
 • بخشایش، علیرضا رابطه کمال‌گرایی و باورهای غیرمنطقی در زنان شاغل و خانه‌دار شهرستان یزد [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 9-28]
 • بدری گرگری، رحیم توانایی‌های شناختی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بینی کننده تفکر انتقادی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 59-76]
 • برادر، رویا بررسی مقایسه‌ای محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی با مجله‌های فارسی کودکان در میزان پرداخت به نمادهای ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 9-34]
 • برادر، رویا بررسی مقایسه‌ای محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی با مجله‌های فارسی کودکان در میزان پرداخت به نمادهای ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 9-34]
 • بیرامی، منصور پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-86]
 • بهشتی، سعید بررسی نقش بازی در تربیت کودک از دیدگاه قرآن و سنت معصومین (ع) [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 4-4]

پ

 • پورآقا رودبرده، فاطمه شناسایی مهارت‎های بین‎ فردی مورد نیاز دانش‎آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه والدین، معلمان و متخصصان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 3-3]

ت

 • ترابی، زهرا رابطه سبک‌های دلبستگی و هویت با سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پیش دانشگاهی شهر قزوین [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 107-129]

ج

 • جبل عاملی، جلال بررسی راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 5-5]
 • جوادی آسایش، سحرانه پیگیری تأثیر آموزش‌های شناختی- رفتاری بر کنترل خشم در معلمان دانش‌آموزان کم‌ توان ذهنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 129-146]

ح

 • حرفتی، رعنا ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 6-6]
 • حسینی، افضل السادات بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه درسی رسمی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 147-175]
 • حسینی، افضل السادات بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه درسی رسمی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 147-175]
 • حسینی، سید حسام بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه درسی رسمی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 147-175]
 • حسینیان، سیمین بررسی اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلال سلوکی دانش‌آموزان دبستانی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • حسین خانزاده، عباسعلی شناسایی مهارت‎های بین‎ فردی مورد نیاز دانش‎آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه والدین، معلمان و متخصصان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 3-3]
 • حسین زاده، مهدی تحلیل الگوی ساختاری رابطه بین سبک‌های مقابله و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 77-93]
 • حسینی نسب، سید داوود تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 1-1]

خ

 • خسروی تاج، حمید رضا بررسی راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 5-5]

د

 • دیبا واجاری، مریم پیشنهاد چارچوبی برای ارزشیابی برنامه درسی فلسفه برای کودکان [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 35-58]

ر

 • ربیعی، مهدی رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 83-106]
 • رضایی جمالویی، حسن ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 6-6]
 • رمضان‌پور، شیوا تأثیر روش اجتماع پژوهی برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت‌های شهروندی [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 2-2]

ز

 • زمانی، نیره پیگیری تأثیر آموزش‌های شناختی- رفتاری بر کنترل خشم در معلمان دانش‌آموزان کم‌ توان ذهنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 129-146]
 • زندی، خلیل ‌‌‌بررسی کیفیّت رشته علوم تربیتی در دانشگاه کردستان بر اساس مدل‌های کانو و گسترش عملکرد کیفیّت [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 125-150]

س

 • سپهریان، فیروزه تحلیل الگوی ساختاری رابطه بین سبک‌های مقابله و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 77-93]
 • سراجی، فرهاد سه سوسازی، امکانی برای ارتقای کیفیت پژوهش‌های یادگیری الکترونیکی: مقایسه بین پژوهش‌های انجام شده در ایران و خارج [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 7-7]
 • سلطانی، اکبر تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 1-1]
 • سلطانزاده، وحید پیش‌بینی مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی دبیران بر اساس ویژگی‌های رهبری خدمتگزار مدیران در مدارس متوسطه شهر نقده [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 139-160]

ش

 • شکوهی یکتا، محسن پیگیری تأثیر آموزش‌های شناختی- رفتاری بر کنترل خشم در معلمان دانش‌آموزان کم‌ توان ذهنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 129-146]
 • شمس اسفندآباد، حسن رابطه سبک‌های دلبستگی و هویت با سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پیش دانشگاهی شهر قزوین [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 107-129]
 • شهودی، مریم ‌‌‌بررسی کیفیّت رشته علوم تربیتی در دانشگاه کردستان بر اساس مدل‌های کانو و گسترش عملکرد کیفیّت [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 125-150]

ص

 • صرمدی، محمدرضا طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 87-110]

ض

 • ضرابیان، فروزان طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 87-110]

ع

 • عابدی، احمد بررسی راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 5-5]
 • عارفی، محبوبه ‌‌‌بررسی کیفیّت رشته علوم تربیتی در دانشگاه کردستان بر اساس مدل‌های کانو و گسترش عملکرد کیفیّت [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 125-150]
 • عبدی، حمید رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 83-106]
 • عبداللهی عدلی انصار، وحیده پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-86]
 • علائی، پروانه پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-86]
 • علی بخشی، فاطمه نقش نگرش تفکر انتقادی و شیوه‏های شناختی و کاوشگری در پیش‏بینی پیشرفت تحصیلی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 115-138]

غ

 • غلامی، سمانه بررسی مقایسه‌ای محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی با مجله‌های فارسی کودکان در میزان پرداخت به نمادهای ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 9-34]

ف

 • فاتحی، یاور مقایسه نظام ارزشی دبیران با دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 29-48]
 • فرج اللهی، مهران طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 87-110]
 • فرج اللهی، مهران طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 87-110]

ق

 • قائدی، یحیی پیشنهاد چارچوبی برای ارزشیابی برنامه درسی فلسفه برای کودکان [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 35-58]
 • قلاوندی، حسن پیش‌بینی مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی دبیران بر اساس ویژگی‌های رهبری خدمتگزار مدیران در مدارس متوسطه شهر نقده [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 139-160]
 • قنبری، سیروس مقایسه نظام ارزشی دبیران با دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 29-48]

ک

 • کاکاوند، علیرضا رابطه سبک‌های دلبستگی و هویت با سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پیش دانشگاهی شهر قزوین [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 107-129]
 • کرد نوقابی، رسول رابطه بین هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض مدیران در مدارس راهنمایی و متوسطه استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 33-52]
 • کشاورز سرقین، مریم رابطه سپاسگزاری با سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 95-113]

م

 • ماهروزاده، طیبه تأثیر روش اجتماع پژوهی برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت‌های شهروندی [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 2-2]
 • میرزایی رافع، مهری رابطه بین هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض مدیران در مدارس راهنمایی و متوسطه استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 33-52]
 • میرشاه جعفری، ابراهیم رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 83-106]
 • مصرآبادی، جواد بررسی روایی و پایایی شیوه‌های نمره‌گذاری آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 9-32]
 • معروفی، یحیی مقایسه نظام ارزشی دبیران با دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 29-48]
 • منطقی، یگانه بررسی نقش بازی در تربیت کودک از دیدگاه قرآن و سنت معصومین (ع) [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 4-4]
 • مهری‌نژاد، ابوالقاسم رابطه سپاسگزاری با سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 95-113]
 • موسوی، ستاره نقش نگرش تفکر انتقادی و شیوه‏های شناختی و کاوشگری در پیش‏بینی پیشرفت تحصیلی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 115-138]

ن

 • نریمانی، محمد رابطه بین جوّ سازمانی و روحیه دبیران دبیرستان‌های دولتی و غیر دولتی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 111-124]
 • نصر، احمدرضا رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 83-106]

ه

 • هاشمی، تورج پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-86]
 • هاشمی، سهیلا بررسی خردمندی دانشجویان علوم انسانی و علوم پایه در فرآیند حل مسأله و رابطه آن با باورهای معرفت‌شناسی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 53-82]

ی

 • یزدی، منور بررسی اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلال سلوکی دانش‌آموزان دبستانی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • یزدی، منور بررسی اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلال سلوکی دانش‌آموزان دبستانی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • یزدی، منور رابطه سپاسگزاری با سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 95-113]