تعداد مقالات: 435
76. تأثیر روش یادگیری تا حد تسلط در نگرش، عملکرد و انگیزش درونی دانش آموزان دختر دبیرستانی در یادگیری مفاهیم شیمی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 155-172

10.22051/jontoe.2010.207

زهرا شکاری کاشانی؛ مجید ابراهیم دماوندی؛ علیرضا کرمی گزافی


78. تأثیر آموزش بخشودگی بر میزان بخشودگی زوج‌های شهر یزد

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 9-26

10.22051/jontoe.2010.209

ایمانه افخمی؛ فاطمه بهرامی


80. رابطهء ابعاد الگوهای ارتباطات ادراک شده در خانواده و جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 45-66

10.22051/jontoe.2010.211

مریم کوروش نیا؛ محمد مزیدی؛ مسعود حسین چاری


82. بررسی رابطهء بین سازمان‌های بیمار(نوروتیک) با سبک رهبری و جوّسازمانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 95-114

10.22051/jontoe.2010.213

شیرین شکروی؛ سیمین حسینیان؛ حسین سماواتیان؛ محمدرضا صمصام شریعت


84. ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 137-183

10.22051/jontoe.2010.215

فریدون یزدانی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ بهمن زندی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع


85. تبیین جایگاه خلّاقیّت در اندیشه‌های تربیتی پست مدرنیسم

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 9-22

10.22051/jontoe.2010.216

سمانه خلیلی؛ افضل السادات حسینی


86. بررسی مؤلّفه‌های هوش هیجانی نظریه بار-اُن در کتاب‌های درسی سال اول دوره متوسطه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 33-60

10.22051/jontoe.2010.217

ژاله خشچیان؛ گلنار مهران؛ نسرین اکبرزاده


89. تحلیل محتوای کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی ایران به لحاظ توجه به معضلات زیست محیطی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 123-152

10.22051/jontoe.2010.220

منصوره قضاوی؛ محمدجواد لیاقتدار؛ احمد عابدی؛ مریم اسماعیلی


90. رابطه بین قدرت تحمل ابهام وخلّاقیّت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 153-168

10.22051/jontoe.2010.221

آویشه غلامی؛ علیرضا کاکاوند


91. تأثیر استرس بر توجه انتخابی و متمرکز بینایی با در نظر گرفتن اثر آن در آموزش و یادگیری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 169-194

10.22051/jontoe.2010.222

امیرمحمد شهسوارانی؛ سید کاظم رسول‌زاده طباطبایی؛ حسن عشایری؛ کلثوم ستاری


94. ابعاد رضایت زناشویی در همسران جانباز

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 55-72

10.22051/jontoe.2008.225

حسین سلیمی؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ ماندانا امیری؛ محمدرضا تقوی


99. تأثیر روش مدیریتی مهندسی ارزش بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهر مشهد

دوره 4، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 9-28

10.22051/jontoe.2008.230

محمد رضا کرامتی؛ زهرا زاده‌غلام؛ زری خرمی؛ رحمت الله الهیاری