تعداد مقالات: 432
1. تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-1

اکبر سلطانی؛ سید داوود حسینی نسب


4. بررسی نقش بازی در تربیت کودک از دیدگاه قرآن و سنت معصومین (ع)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 4-4

سعید بهشتی؛ یگانه منطقی


5. بررسی راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 5-5

جلال جبل عاملی؛ حمید رضا خسروی تاج؛ احمد عابدی


6. ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 6-6

عباس ابوالقاسمی؛ حسن رضایی جمالویی؛ رعنا حرفتی


11. رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 83-106

حمید عبدی؛ احمدرضا نصر؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ مهدی ربیعی


12. رابطه سبک‌های دلبستگی و هویت با سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پیش دانشگاهی شهر قزوین

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 107-129

حسن شمس اسفندآباد؛ علیرضا کاکاوند؛ زهرا ترابی


13. پیگیری تأثیر آموزش‌های شناختی- رفتاری بر کنترل خشم در معلمان دانش‌آموزان کم‌ توان ذهنی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 129-146

محسن شکوهی یکتا؛ نیره زمانی؛ سحرانه جوادی آسایش


14. بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه درسی رسمی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 147-175

افضل السادات حسینی؛ افضل السادات حسینی؛ سید حسام حسینی


16. مقایسه نظام ارزشی دبیران با دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 29-48

سیروس قنبری؛ یحیی معروفی؛ یاور فاتحی


17. بررسی اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلال سلوکی دانش‌آموزان دبستانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 49-64

مهناز بابایی؛ منور یزدی؛ منور یزدی؛ سیمین حسینیان


18. پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 65-86

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ وحیده عبداللهی عدلی انصار؛ پروانه علائی


19. طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 87-110

فروزان ضرابیان؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا صرمدی؛ مهران فرج اللهی


20. رابطه بین جوّ سازمانی و روحیه دبیران دبیرستان‌های دولتی و غیر دولتی

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 111-124

محمد نریمانی؛ جاوید ارجمند


22. نقش هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی در پیش‌بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 9-28

عباس ابوالقاسمی؛ محمد نظری؛ عادل زاهد؛ محمد نریمانی


23. ارزشیابی میزان کیفیّت برنامه‌های مراکز پیش‌دبستانی شهر تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 29-58

کامبیز پوشنه؛ علی اکبر خسروی؛ پریناز پورعلی


25. مقایسه تاب‌آوری هیجانی و اجتماعی در دانش‌آموزان مناطق محروم با غیرمحروم

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 107-124

مجید صفاری نیا؛ مهتاب بازیاری میمند