کلیدواژه‌ها = دانشگاه
تعداد مقالات: 2
1. نقش شایستگی اخلاقی مدیران در فضیلت سازمانی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

10.22051/jontoe.2019.22710.2392

زهرا قموشی؛ جواد پورکریمی؛ میترا عزتی


2. رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 83-106

10.22051/jontoe.2011.142

حمید عبدی؛ احمدرضا نصر؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ مهدی ربیعی