کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 13
1. پیش‌بینی شادمانی دانشجویان با توجه به مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 219-246

آزاده مرادی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ محمدرضا یوسف زاده


3. ساختار عاملی و اعتباریابی فرم کوتاه مقیاس رسالت چند بعدی مسیر شغلی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 143-156

نوشین پردلان؛ مرجان علیزاده؛ صدف خلیجیان؛ شهربانو یزدانی


4. سبک‌های شوخ‌طبعی، هوش هیجانی و کفایت اجتماعی در دانشجویان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 79-108

حمیده قنبری؛ مه سیما پورشهریاری


5. رابطه بین خلّاقیت و راهبردهای مقابله با استرس با بازیگوشی در دانشجویان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-58

حدیث چراغیان؛ ناصر حیدری؛ نازنین آریا؛ عاطفه امرایی


10. رابطه سپاسگزاری با سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان دانشگاه‌های تهران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 95-113

ابوالقاسم مهری‌نژاد؛ منور یزدی؛ مریم کشاورز سرقین


11. رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 83-106

حمید عبدی؛ احمدرضا نصر؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ مهدی ربیعی


12. پیش‌بینی‌ سبک‌های هویت بر اساس جهت‌گیری‌های مذهبی «در میان دانشجویان دانشگاه شیراز»

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 53-72

فریده سادات حسینی؛ محمد مزیدی؛ مسعود حسین چاری


13. بررسی نظرات دانشجویان دانشگاههای تهران نسبت به ملاک های ارزش یابی عملکرد اساتید

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 51-72

مهناز اخوان تفتی؛ فاطمه حاجی موسایی