کلیدواژه‌ها = تدریس اثربخش
تعداد مقالات: 3
1. اسنادهای اساتید موفق در تدریس اثربخش بر مبنای روش بنیاد‌بخشی نظریه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 211-228

10.22051/jontoe.2017.7898.1112

لیلا طالب زاده شوشتری؛ احمد خامسان؛ هادی پورشافعی


3. رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 83-106

10.22051/jontoe.2011.142

حمید عبدی؛ احمدرضا نصر؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ مهدی ربیعی