کلیدواژه‌ها = یادگیری الکترونیکی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس ریاضی

دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 73-90

10.22051/jontoe.2017.7133.1055

اسماعیل زارعی زوارکی؛ احسان طوفانی نژاد


4. ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 137-183

10.22051/jontoe.2010.215

فریدون یزدانی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ بهمن زندی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع