کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 20
1. رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه ای تعلل ورزی، خودتنظیمی و خودکارآمدی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 163-186

10.22051/jontoe.2017.13980.1669

زهرا رمضانی خمسی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ زهرا نقش


3. تأثیر روش تدریس مبتنی بر زیبایی‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم ‌دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 183-200

10.22051/jontoe.2016.2552

حکیمه السادات شریف زاده؛ فرشته باعزت؛ حمیده جلالیان راد


4. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران بر سازگاری اجتماعی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 9-26

10.22051/jontoe.2016.2268

سیمین حسینیان؛ محمدرضا بهرنگی؛ سوگند قاسم زاده؛ طیبه تازیکی


10. رابطه اضطراب امتحان، کمال‌گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 31-50

10.22051/jontoe.2012.260

مریم مهدوی غروی؛ معصومه خسروی؛ مسعود نجفی


11. بررسی تاثیر روش تدریس هندسه بر مبنای نظریه فن هیلی بر پیشرفت تحصیلی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 107-126

10.22051/jontoe.2012.264

محمد جواد لیاقتدار؛ نسیم سلیمانی؛ سعید صدر ارحامی


12. نقش نگرش تفکر انتقادی و شیوه‏های شناختی و کاوشگری در پیش‏بینی پیشرفت تحصیلی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 115-138

10.22051/jontoe.2011.165

حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ ستاره موسوی؛ فاطمه علی بخشی


13. ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 6-6

10.22051/jontoe.2011.137

عباس ابوالقاسمی؛ حسن رضایی جمالویی؛ رعنا حرفتی


15. پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 65-86

10.22051/jontoe.2011.149

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ وحیده عبداللهی عدلی انصار؛ پروانه علائی


16. تبیین متغیرهای ادراکی تفکر انتقادی و بعد شناختی پیشرفت تحصیلی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 75-90

10.22051/jontoe.2010.204

پیمان یارمحمدزاده؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ راضیه آقابابایی؛ محبوبه جمشیدی کوهساری