کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 6
1. نقش و شکل گیری الگوهای بزرگ در زندگی «من»

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 105-138

مرتضی منادی


3. مبانی ارزشیابی براساس نظریه ساخت و سازگرایی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 95-119

مرضیه سرابی؛ پروین احمدی


4. تحلیل محتوای آموزشی شبکۀ اجتماعی مورد استفاده در کلاس درس با هدف بررسی تولید دانش یادگیرندگان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 189-208

لیلا چراغ ملایی؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی؛ علیرضا انصاری


5. بررسی اثربخشی طرح آموزش مهارتهای زندگی در دبیرستانهای شهر تهران

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 143-162

هدی سادات محسنی؛ حمید شفیع زاده


6. استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در آموزش- فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 29-51

لیلا چراغ ملایی؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی