کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطة سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-64

10.22051/jontoe.2015.2083

عصمت الزامی؛ سید محمد میرکمالی؛ مجید ابراهیم دماوندی