کلیدواژه‌ها = طراحی آموزشی
تعداد مقالات: 6
2. تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای بر میزان بار شناختی بیرونی و مهارت حل مسئله در درس فیزیک

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 117-142

10.22051/jontoe.2016.2284

مصطفی سالاری؛ محمد حسن امیر تیموری؛ اسماعیل زارعی زوارکی


4. بررسی تأثیر استفاده از اصول اولیه آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 57-75

10.22051/jontoe.2014.355

محمدحسن امیرتیموری؛ مهدی بدلی؛ اسماعیل زارعی زوارکی