کلیدواژه‌ها = ریچارد رورتی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مبانی اخلاق و تربیت اخلاقی در دیدگاه ریچارد رورتی و نقد آن از منظر علامه طباطبائی (ره)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 145-172

10.22051/jontoe.2018.11215.1405

نجمه احمد آبادی آرانی؛ حمید احمدی هدایت؛ اکبر رهنما