کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 9
2. رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری سازی آموزش عالی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

10.22051/jontoe.2019.22138.2346

عباس جدی کار؛ مریم تقوایی یزدی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


3. طراحی الگوی برنامه درسی آموزش زبان خارجی عمومی در نظام آموزش عالی کشور

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 27-52

10.22051/jontoe.2019.23546.2460

محسن چناری؛ محبوبه عارفی؛ کوروش فتحی واجارگاه


4. سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-76

10.22051/jontoe.2018.20054.2191

سید مهدی کیایی جمالی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ نعمت الله موسی پور؛ اباصلت خراسانی