کلیدواژه‌ها = آموزش تنش زدایی تدریجی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی در کاهش تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 7-20

شیما حیدری؛ زهرا درویزه؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی