کلیدواژه‌ها = پرخاشگری
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران بر سازگاری اجتماعی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 9-26

10.22051/jontoe.2016.2268

سیمین حسینیان؛ محمدرضا بهرنگی؛ سوگند قاسم زاده؛ طیبه تازیکی