کلیدواژه‌ها = کلید واژه: ساخت و سازگرایی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی ارزشیابی براساس نظریه ساخت و سازگرایی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 95-119

10.22051/jontoe.2018.10993.1384

مرضیه سرابی؛ پروین احمدی