کلیدواژه‌ها = مشغولیت عاطفی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل ساختاری انگیزش تحصیلی و مشغولیت عاطفی: میانجی گری هیجان های پیشرفت

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 123-144

نگین همتی؛ ناصر نوشادی؛ فریبرز نیکدل