کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
تعداد مقالات: 2
1. کاوشی بر کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی ؛ ارائه الگوی مفهومی

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-110

عباس عباس پور؛ عباس بازرگان؛ حمید رحیمیان؛ صمد برزویان؛ زینت زارع