کلیدواژه‌ها = متافیزیک
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی بر رویکردهای متافیزیکی تعلیم و تربیت در زایش تراژدی نیچه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 193-218

10.22051/jontoe.2017.10618.1341

پرناز گودرزپرور؛ اسماعیل بنی اردلان