کلیدواژه‌ها = ابهام‌گریزی
تعداد مقالات: 1
1. ارزش های فرهنگی و پذیرش فناوری اطلاعات: نقش ویژگی‌های فردی و باورهای شناختی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 175-192

10.22051/jontoe.2016.9355.1232

حسن قلاوندی؛ معصومه علی زاده؛ جواد امانی