کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تعداد مقالات: 6
1. شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-105

انسیه مهدوی؛ پروین احمدی؛ افسانه نراقی زاده


3. تبیین جایگاه خلّاقیّت در اندیشه‌های تربیتی پست مدرنیسم

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 9-22

سمانه خلیلی؛ افضل السادات حسینی


4. تبیین متغیرهای ادراکی تفکر انتقادی و بعد شناختی پیشرفت تحصیلی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 75-90

پیمان یارمحمدزاده؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ راضیه آقابابایی؛ محبوبه جمشیدی کوهساری


6. تبیین عناصر بنیادی پرورش تفکر

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 41-60

بابک شمشیری