کلیدواژه‌ها = تخیل
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 39-61

افضل السادات حسینی؛ تحسیم الیاسی؛ بیژن عبدالکریمی؛ سید‌مهدی سجادی