کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 9
1. واکاوی نظریه شناخت موقعیتی و نسبت آن با تربیت معلم

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 161-186

10.22051/jontoe.2019.20185.2202

عرفانه قاسم پور؛ مرضیه دهقانی؛ محمود تلخابی؛ کمال درانی؛ کیوان صالحی


3. بررسی تأثیر استفاده از اصول اولیه آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 57-75

10.22051/jontoe.2014.355

محمدحسن امیرتیموری؛ مهدی بدلی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


8. الگوی مفهومی به کارگیری کارآمد و موثر فن آوری در آموزش و پرورش با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 155-177

10.22051/jontoe.2007.307

سعید رضایی شریف آبادی؛ محبوبه بیاتانی؛ حسین صابری