کلیدواژه‌ها = مدارس ابتدایی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه الگوی بومی نظارت آموزشی معلم-محور در مدارس ابتدایی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

10.22051/jontoe.2019.25184.2578

محسن ایزان؛ مصطفی قادری؛ ناصر شیربگی


2. شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-38

10.22051/jontoe.2019.22116.2344

حسین عبدالهی؛ عباس عباس پور؛ یونس صحرانورد نشتیفانی؛ اصغر مینائی؛ خلیل غلامی