کلیدواژه‌ها = اعتبارسنجی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 87-110

10.22051/jontoe.2011.150

فروزان ضرابیان؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا صرمدی؛ مهران فرج اللهی