نویسنده = منصوره حاج حسینی
تعداد مقالات: 3
2. امید در نگرش دانش آموزان تک والد: فرزندان طلاق

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-52

10.22051/jontoe.2017.11363.1422

مریم اسلامی؛ منصوره حاج حسینی؛ جواد اژه ای