نویسنده = افضل السادات حسینی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه درسی رسمی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 147-175

10.22051/jontoe.2011.145

افضل السادات حسینی؛ افضل السادات حسینی؛ سید حسام حسینی


2. تبیین جایگاه خلّاقیّت در اندیشه‌های تربیتی پست مدرنیسم

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 9-22

10.22051/jontoe.2010.216

سمانه خلیلی؛ افضل السادات حسینی