نویسنده = فاطمه مرتضوی قهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفاهیم صلح وخشونت در سینمای دفاع مقدس

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 51-70

10.22051/jontoe.2009.169

فاطمه مرتضوی قهی؛ مرتضی منادی