نویسنده = Parvin Samadi
تعداد مقالات: 5
2. بررسی نقش تکلیف شب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 63-94

افسانه نراقی زاده؛ پروین صمدی؛ سیده زهرا رضوی موسوی


4. آسیب‌شناسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه بر اساس تئوری کلاین در شهر تهران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 93-118

مهرانگیز لطفی؛ محمد جوادی پور؛ پروین صمدی


5. هوش معنوی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 99-114

پروین صمدی