نویسنده = بنفشه آقایی ابیانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای میزنوشته‌های مدارس منطقه‌ی شش شهر تهران (مطالعه موردی دو مدرسه)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 31-62

بنفشه آقایی ابیانه؛ عبدالحسین کلانتری