نویسنده = مه سیما پورشهریاری
تعداد مقالات: 2
1. سبک‌های شوخ‌طبعی، هوش هیجانی و کفایت اجتماعی در دانشجویان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 79-108

10.22051/jontoe.2016.2547

حمیده قنبری؛ مه سیما پورشهریاری