نویسنده = پروین صمدی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین مبانی فلسفی ‏هویت ایرانی-اسلامی و آسیب‏ شناسی آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 7-36

مریم نادری؛ طیبه ماهروزاده؛ سید مهدی سجادی؛ پروین صمدی


2. عوامل موثر در ارتباط کیفیت مدار استاد و دانشجو

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-133

فرزانه سلامی؛ پروین صمدی