نویسنده = Khalil Gholami
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی چالش های کاراندیشی معلمان ریاضی دوره دبیرستان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 123-150

10.22051/jontoe.2016.2201

شیرکو سبحانی؛ مصطفی قادری؛ خلیل غلامی