نویسنده = عبدالله شفیع آبادی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش‌های اسلامی خانواده بر افزایش رضایت زناشویی زوجین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 9-30

10.22051/jontoe.2012.259

منصور سودانی؛ فرزانه منجزی؛ عبدالله شفیع آبادی