نویسنده = ابوالفضل حاتمی ورزنه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر‌بخشی مشاوره گروهی خود بخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر افسردگی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 109-126

الهام فتحی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ مسلم اصلی آزاد؛ طاهره فرهادی