نویسنده = ابراهیم میرشاه جعفری
تعداد مقالات: 3
1. رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 83-106

10.22051/jontoe.2011.142

حمید عبدی؛ احمدرضا نصر؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ مهدی ربیعی


2. میزان استفاده استادان از محتوای درسی مناسب برای دانشجویان استعداد درخشان وعادی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 67-90

10.22051/jontoe.2009.191

شقایق نیک نشان؛ احمدضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ مریم انصاری


3. بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش علوم در ایران و چند کشور جهان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 145-193

10.22051/jontoe.2009.180

رضا جعفری هرندی؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار