نویسنده = عباس عباس پور
تعداد مقالات: 3
1. کاوشی بر کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی ؛ ارائه الگوی مفهومی

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-110

10.22051/jontoe.2019.24935.2560

عباس عباس پور؛ عباس بازرگان؛ حمید رحیمیان؛ صمد برزویان؛ زینت زارع


2. شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-38

10.22051/jontoe.2019.22116.2344

حسین عبدالهی؛ عباس عباس پور؛ یونس صحرانورد نشتیفانی؛ اصغر مینائی؛ خلیل غلامی


3. شناسایی ویژگی‌ها و ابعاد مدارس اسلامی در ایران به همراه ارائة الگوی مطلوب مدرسه اسلامی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-86

10.22051/jontoe.2015.2084

نورمحمد خادمی فرد؛ عباس عباس پور؛ مهدی حسین زاده