نویسنده = Mohamad Javadipour
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه بر اساس تئوری کلاین در شهر تهران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 93-118

10.22051/jontoe.2014.357

مهرانگیز لطفی؛ محمد جوادی پور؛ پروین صمدی


2. نظرگاه ها، رویکردها، و الگوهای طراحی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 119-135

10.22051/jontoe.2007.315

محمد جوادی پور؛ مجید علی عسگری؛ علیرضا کیامنش؛ محمد خبیری